Luka Vrbnik

Luka Vrbnik - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Vrbnik.
Geo - pozicija = 45°04,5' N, 14°40,6' E.

Kontakt lučkog redara:

mob.: 091/256 3728

Opis granica lučkog područja: 

Luka Vrbnik je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Vrbnik 126/2 dio,126/3 dio, 126/4 dio, 137/2 i dijela kojeg nema na planu. Vlasništvo parcela je upisano na Općinu Vrbnik kao Opće narodna imovina - uprava za pomorstvo.

Luka Vrbnik obuhvaća površinu od 37.114 m², od čega 12.498 m² kopnenog područja i 31.178 m² morskog područja. Sastoji se od  operativnog dijela luke ukupne duljine 80 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 110 brodica do duljine 12 metara, nautičkog dijel luke za privez 24 jahte i brodica, te sidrišta u funkciji komunalnog dijela luke za privez 25 brodica do duljine 12 metara.

Luka Vrbnik ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom,1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada, te 10 uređenih parkirnih mjesta i 2 zaustavna mjesta.  Naselje Vrbnik pruža ostale usluge srednjeg standarda.

Luka Vrbnik
Luka Vrbnik
Luka Vrbnik
Luka Vrbnik
Luka Vrbnik
Luka Vrbnik