Luka Punat

Luka Punat - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Punat.
Geo - pozicija = 45o01,4'N, 14o37,8'E.

Kontakt lučkog redara:

mob.: 091/256 3726  
e-mail: punat@zluk.hr 

Opis granica lučkog područja: 

Luka Punat je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Punat i to: 8506/3, 8514/10, 9132, 9133, 9134, 9135, 8514/11 i 9136/3 dio. Vlasništvo parcela je upisano na Općine Krk i Punat kao javno dobro.

Luka Punat obuhvaća površinu od 140.184 m2, od čega 3.793 m2 kopnenog područja i 136.391 m2 morskog područja. Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 130 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 436 brodica, nautičkog dijela luke za privez 38 jahti i brodica, sidrišta u funkciji komunalnog dijela luke za privez 27 brodica do duljine 12 metara, te sidrišta u funkciji nautičkog dijela luke za privez 30 jahti i brodica do duljine 7 metara.

U naselju Punat od pomorske strukture egzistira brodogradilište i marina, a naselje pruža sve potrebne usluge standarda.  

Punat
Punat
Punat
Punat