Luka Klimno

Luka Klimno ortofoto slika

Lokacija:

Sjeverni Jadran, otok Krk, uvala Klimno, naselje Klimno.
Geo - pozicija = 45°09,3' N, 14°37,4'E.

Kontakt lučkog redara:

mob.: 091/256 3729
e-mail: klimno@zluk.hr

Opis granica lučkog- područja: 

Luka Klimno je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Klimno, 1074/125, i dijelova nasipa kojih nema na planu. Vlasništvo parcela je upisano na Direkciju Pomorske oblasti Rijeka kao javno dobro.

Luka Klimno obuhvaća površinu od 42.508 m², od čega 1.754 m² kopnenog područja i 40.754 m² morskog područja. Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 30 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 113 brodica do duljine 12 metara, nautičkog dijela luke za privez 61 jahti i brodica, te sidrišta u funkciji nautičkog dijela luke za privez 50 jahti i brodica.

Luka Klimno ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata dizalicom te područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada, te 10 uređenih parkirnih mjesta i 2 zaustavna mjesta.

Klimno
Klimno
Klimno
Klimno