Javna nabava

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Krk sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Registar ugovora

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, br. 83/13, br. 143/13) Županijska lučka uprava Krk objavljuje Registar sklopljenih Ugovora

Povezani dokumenti

Datum zadnje nadopune: petak, 7. prosinca 2018 - 15:35

Datum zadnje nadopune: srijeda, 28. studenog 2018 - 11:23

Datum zadnje nadopune: utorak, 13. studenog 2018 - 10:03

Datum zadnje nadopune: četvrtak, 27. rujna 2018 - 9:40

Datum zadnje nadopune: srijeda, 19. rujna 2018 - 8:53

Datum zadnje nadopune: utorak, 4. rujna 2018 - 9:36

Datum zadnje nadopune: četvrtak, 12. srpnja 2018 - 13:39

Datum zadnje nadopune: utorak, 3. srpnja 2018 - 14:01

Datum zadnje nadopune: nedjelja, 27. svibnja 2018 - 11:20

Datum zadnje nadopune: četvrtak, 29. ožujka 2018 - 15:11

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno od 500.000,00 kuna za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave.