Luka Glavotok

Luka Glavotok - ortofoto lučkog područja

LOKACIJA:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Rt Glavotok.
Geo - pozicija = 45°05,4'N, 14°26,2'E.

KONTAKT LUČKI REDAR:

mob.: 091/256 3700

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA: 

Luka Glavotok je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se lučko područje sastoji iz katastarskih čestica KO Poljica kojih nema na planu.

Luka Glavotok obuhvaća površinu od 13.247 m², od čega 2.666 m² kopnenog područja i 10.581 m² morskog područja. Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 50 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 28 brodica do duljine 12 metara, nautičkog dijela luke za privez 20 jahti i brodica, te sidrišta u funkciji komunalnog dijela luke za privez 17 brodica do duljine 12 metara. 

Luka Glavotok ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada. U neposrednoj blizini luke nalazi se samostan Sv. Marije i kamp sa ugostiteljskim sadržajima.

Glavotok
Glavotok
Glavotok