Luka Sv. Fuska

Luka Sveta Fuska  - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, uvala Sv.Fuska
Geo - pozicija = 45°02,38'N, 14°28,58'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 3700

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA:

Luka Sv. Fuska je luka  otvorena  za  javni  promet  lokalnog  značaja  čije  je  područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk.  Ukupna površina luke obuhvaća 54.127 m², od čega 6.754 m² kopnenog područja i 47.373 m² morskog područja.

Luka Sv. Fuska ima operativni dio luke ukupne duljine 20 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu. 
Luka Sv. Fuska ima komunalni dio luke za privez 100 brodica do duljine 12 m, nautički dio luke za privez 40 jahti i brodica, te sidrište u funkciji komunalnog dijela luke za privez 10 jahti i brodica. Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, te osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom, kao i jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada i jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada.

Sv. Fuska