Luka Krk

Luka Krk - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, otok Krk, Grad Krk.
Geo - lokacija = 45o01,16'N, 14o34,6'E.

Kontrakt lučki redar:

mob.:091/256 3724
e-mail: krk@zluk.hr

Opis granica lučkog područja: 

Luka Krk je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Krk i to: 3106/1 dio, 3570/3 dio, 4035/1 dio, 4036, 4037, 4038, 4039, 4016/1 dio, 3576/5 dio, 3575 i 3572. Vlasništvo parcela upisano je na Općinu Krk kao javno dobro.

Luka Krk obuhvaća površinu od 129.747 m2, od čega 9.951 m2 kopnenog područja i 119.796 m2 morskog područja. 

Luka Krk ima operativni dio luke ukupne duljine 170 m, od čega 120 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, te 50 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja tereta.

Luka ima komunalni dio luke za privez 360 brodica duljine do 12 metara, te nautički dio luke za privez 90 jahti i brodica i sidrište u funkciji komunalnog dijela luke za privez 24 brodova i brodica do duljine 15 metara.

Luka Krk ima osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada, te područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem.

 

Luka Krk
Luka Krk
Luka Krk
Luka Krk
Luka Krk
Luka Krk
Luka Krk
Luka Krk
Krk