Luka Čižići -Dobrinj

Luka Čižići - ortofoto slika

Lokacija:

Sjeverni Jadran, otok Krk, Naselje Čižići.
Geo - lokacija = 45°9,35'N, 14°35,9'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 3729

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA: 

Luka  Čižići  je luka  otvorena  za  javni  promet  lokalnog  značaja  čije  je  područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk.  Ukupna površina luke obuhvaća 22.996 m², od čega 5.490 m² kopnenog područja i 17.506 m² morskog područja.

Luka Čižići ima operativni dio luke ukupne duljine 28 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu. 

Luka Čižići ima komunalni dio luke za privez 65 brodica do duljine 12 m, nautički dio luke za privez 71 jahti i brodica, te sidrište u funkciji komunalnog dijela luke za privez 23 jahti i brodica.

U luci su  osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom, kao i jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada i jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada. U blizini luke nalaze se brojni ugostiteljski sadržaji.

Cizici - Dobrinj
Cizici - Dobrinj
Cizici - Dobrinj
Cizici - Dobrinj