Luka Lokvišća - Šilo

Luka Lokvišća - Šilo ortofoto 2020

Lokacija:

Sjeverni Jadran, otok Krk, Naselje Šilo.
Geo - lokacija = 45°9,1'N, 14°40,13'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 3728

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA:

Luka  Lokvišća  je luka  otvorena  za  javni  promet  lokalnog  značaja  čije  je  područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. 

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Obuhvaća površinu od 20.687 m², od čega 4.121  m² kopnenog područja i 16.566 m² morskog područja.

Sastoji se od operativnog  dijela  luke  ukupne  duljine 25 m  u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu. Luka Lokvišća ima komunalni dio luke za privez 78 brodica do duljine 12 m, nautički dio luke za privez 60 jahti i brodica. Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, te osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i pitkom vodom, kao i jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada i jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada. U blizini luke nalaze se brojni ugostiteljski sadržaji.