Luka Vela Jana

Luka Vela Jana - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, uvala Vela Jana (pored naselja Linardići)
Geo - pozicija = 45°03,67'N, 14°26,97'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 3700

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA:

Luka  Vela Jana je luka  otvorena  za  javni  promet  lokalnog  značaja  čije  je  područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. 

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Obuhvaća površinu od 18.499 m², od čega 2.675 m² kopnenog područja i 15.824 m² morskog područja.

Sastoji se od operativnog  dijela  luke  ukupne  duljine 5 m  u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu. Luka Vela Jana ima komunalni dio luke za privez 152 brodica do duljine 12 m, nautički dio luke za privez 12 jahti i brodica. Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, te jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada i jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada.

Vela Jana
Vela Jana
Vela Jana
Vela Jana
Vela Jana
Vela Jana