Luka Njivice

Luka Njivice - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Njivice
Geo - pozicija = 45°09,9'N, 14°32,4'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/603 62 55
e-mail: njivice@zluk.hr

Opis granica lučkog područja: 

Luka Njivice je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Omišalj i to: 4406/3 dio, 4406/4, 10385 dio, 10387, 10389, 10390 dio. Vlasništvo parcela upisano je na Općinu Krk i Upravu pomorstva kao javno dobro - putevi.

Luka Njivice obuhvaća površinu od 27.690 m², od čega 3.712 m² kopnenog područja i 23.978 m² morskog područja. Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 146 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 122 brodica do duljine 12 metara, te nautičkog dijela luke za privez 17 jahti i brodica.

Luka Njivice ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, te 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada. Naselje Njivice pruža ostale standardne usluge.

Njivice
Njivice