Luka Baška

Luka Baška - ortofoto lučko područje

Lokacija: 

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Baška.
Geo - pozicija = 44o58,1'N, 014o45,8'E.

Kontakt lučki redar: 

mob.: 091/256 3727
e-mail: baska@zluk.hr

Opis granica lučkog područja: 

Luka Baška je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan, proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Baška i to: 670, 651, 8857/17 dio, 8918, 8893/1 dio, 8857/16 dio i dijela kojeg nema na planu. Vlasništvo parcela upisano je na Općinu Baška i Upravu pomorske oblasti kao javno dobro.

Luka Baška obuhvaća površinu od 89.776 m2, od čega 6.517 m2 kopnenog područja i 83.259 m2 morskog područja. Luka se sastoji od operativnog dijela luke ukupne duljine 140 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, te komunalnog dijela luke za privez 50 brodica do duljine 10 m i 250 brodica do duljine 7 m. Luka Baška ujedno ima i nautički dio luke za privez 14 jahti i brodica, kao i sidrište u funkciji nautičkog dijela luke za privez 50 jahti i brodica do duljine 7 m.

Luka Baška ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata dizalicom i istezalištem, zatim osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, te 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada. 

Luka Baška ima 10 uređenih parkirnih mjesta i 2 zaustavna mjesta. Naselje Baška pruža ostale usluge standarda.

Baška
Luka Baška