Luka Porat - Malinska

Luka Porat - Malinska - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Porat (Malinska)
Geo - pozicija = 45°07,32'N, 14°29,7'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 3720

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA:

Luka Porat je luka otvorena za  javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. 

Obuhvaća površinu od 27.570 m², od čega 5.812 m² kopnenog područja i 27.758 m² morskog područja. 

Luka se sastoji iz operativnog gata, obale za privez brodica. Operativni gat je dužine 20m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu.

Luka Porat ima komunalni dio luke za privez 42 brodica do duljine 12 m, nautički dio luke za privez 120 jahti i brodica. Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, te osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i pitkom vodom, kao i jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada i jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada. Luka Porat ima 40 uređenih parkirnih mjesta i 2 zaustavna mjesta. U blizini luke nalaze se uređene plaže, te brojni ugostiteljski i kulturni sadržaji.

Porat - Malinska
Porat - Malinska
Porat - Malinska
Porat - Malinska