Članovi upravnog vijeća

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Lučkom upravom. Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk čine:

Predsjednik: 

  • Marko Mataja Mafrici, predstavnik osnivača​​​

Članovi: 

  • Marinko Žic, predstavnik osnivača
  • Franjo Volarić, predstavnik osnivača
  • Danko Milohnić, predstavnik koncesionara
  • Vladimir Malnar, predstavnik nadležne lučke kapetanije