Članovi upravnog vijeća

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Lučkom upravom. Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk čine:

Predsjednica: 

  • Nada Milošević, predstavnik osnivača​​​

Članovi: 

  • Vlado Šušak, predstavnik osnivača
  • Miroslav Topić, predstavnik osnivača
  • Franjo Volarić, predstavnik lokalne samouprave
  • Vladimir Malnar, predstavnik nadležne lučke kapetanije