Luka Omišalj

Luka Omišalj - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, otok Krk, Naselje Omišalj.
Geo - lokacija = 45°12,6'N, 014°33,0'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/6136 308

Opis granica lučkog područja: 

Luka Omišalj je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje sastoji se iz dva dijela: luke Omišalj i operativne obale "Hotel Jadran". Lučka područja se sastoje iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katstarskih čestica KO Omišalj i to: 636/2, 10268/3 dio, 10383 i 10378 dio, a kopneni dio operativne obale "Hotel Jadran" nije na planu. Vlasništvo parcela je upisano na Općinu Omišalj i Upravu za pomorstvo kao opće narodna imovina.

Luka Omišalj obuhvaća površinu od 13.265 m2, od čega 1.160 m2 kopnenog područja i 12.105 m2 morskog područja. 

Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 100 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 63 brodice do duljine do 10 metara.

Luka Omišalj ima osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada, te izdvojeni bazen ispred hotela „Jadran“ ukupne površine 4.510 m2 od čega 525 m2 kopnenog područja i 3.985 m2 morskog područja.

Naselje Omišalj pruža ostale usluge standarda.

Omišalj
Omišalj
Omišalj
Omišalj
Omišalj
Omišalj
Omišalj
Omišalj
Omišalj
Omišalj