Luka Rova - Malinska

Luka Rova - Malinska  - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Zidarići (Malinska)
Geo - pozicija = 45°07,01'N, 14°30,84'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 3720

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA:

Luka Rova je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Luka Rova obuhvaća površinu od 4.985 m², od čega 711 m² kopnenog područja i 4.274 m² morskog područja.

Luka Rova ima komunalni dio luke za privez 25 brodica do duljine 12 m, nautički dio luke za privez 3 jahti i brodica. Ujedno se u luci nalazi 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada.

 

Rova - Malinska
Rova - Malinska
Rova - Malinska
Rova - Malinska