Luka Dunat

Luka Dunat - ortofoto slika

Lokacija:

Sjeverni Jadran, otok Krk, Dunat (pored mjesta Kornić).
Geo - lokacija = 45°2,4'N, 14°37,26'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 3724

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA: 

Luka  Dunat  je luka  otvorena  za  javni  promet  lokalnog  značaja  čije  je  područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. 

Luka Dunat obuhvaća površinu od 15.800 m², od čega 3.301 m² kopnenog područja i 12.449 m² morskog područja.

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Operativni dio luke duljine 20 m u namjeni je za ukrcaj i iskrcaj putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu. Luka Dunat osigurava mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom. Ujedno luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem. Luka Dunat ima   1 spremnik   za   prikupljanje   krutog   otpada   i   1   spremnik   za prikupljanje tekućeg otpada. Luka Dunat ima uređeno parkiralište.

Luka je opremljena napravama priveza. Nadalje, luka ima priključak na cestovnu prometnicu te mogućnost priključka na elektriku. U neposrednoj blizini luke nalazi se crkvica Sv. Dunata iz 9. st. i ugostiteljski sadržaj, plažni objekti, restoran i turistička agencija.

Dunat
Dunat