Luka Surbova - Baška - putnička luka

Luka Surbova - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, u blizini naselja Stara Baška
Geo - pozicija = 44°56,83'N, 14°42,5'E.

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA:

Luka Surbova je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk.  

Luka Surbova obuhvaća površinu od 40.151 m², od čega 40.151 m² kopnenog područja.