Luka Voz

Luka Voz - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, uvala Voz
Geo - pozicija = 45°15,8' N, 14°35,0' E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/6136 308

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA: 

Luka Voz je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Omišalj i to: 10245/2 dio, 313/3 dio, 10293/1, 10293/2, 10211/4, 10211/5 i dijela kojeg nema na planu. Vlasništvo parcela je upisano na Općinu Krk i Kraljić Tomu kao javno dobro - putevi i luke. 

Luka Voz obuhvaća površinu od 45.068 m², od čega 12.498 m² kopnenog područja i 32.570 m² morskog područja. Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 90 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu. Luka Voz ima 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za za prikupljanje tekućeg otpada.

Voz
Voz