Koncesije

Registar koncesija

--- u pripremi ---

Županijska lučka uprava Krk provodi postupak davanja koncesije za pravo pružanja usluga davanja u najam pet jet – ski plovila i jednog plovnog objekta (gliser) za parasailing, uz pravo i obvezu izvođenja radova sanacije, odnosno rekonstrukcije objekata lučke infrastrukture.

broj objave: 2017/S 01K-0005888.

Detalje o objavi i dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na e- oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1054356