Koncesije

Registar koncesija

--- u pripremi ---

Koncesije - povezani dokumenti

Datum zadnje nadopune: ponedjeljak, 18. lipnja 2018 - 7:39

Datum zadnje nadopune: četvrtak, 11. siječnja 2018 - 15:15

Datum zadnje nadopune: ponedjeljak, 17. srpnja 2017 - 11:23

Datum zadnje nadopune: utorak, 4. travnja 2017 - 15:05

Datum zadnje nadopune: srijeda, 28. prosinca 2016 - 10:24

Datum zadnje nadopune: utorak, 5. travnja 2016 - 10:02

Datum zadnje nadopune: utorak, 22. prosinca 2015 - 12:45

Datum zadnje nadopune: četvrtak, 23. travnja 2015 - 14:50

Županijska lučka uprava Krk provodi postupak davanja koncesije za pravo pružanja usluga davanja u najam pet jet – ski plovila i jednog plovnog objekta (gliser) za parasailing, uz pravo i obvezu izvođenja radova sanacije, odnosno rekonstrukcije objekata lučke infrastrukture.

broj objave: 2017/S 01K-0005888.

Detalje o objavi i dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na e- oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1054356