Koncesije

Registar koncesija

--- u pripremi ---

Županijska lučka uprava Krk provodi postupak davanja koncesije za pravo pružanja usluga davanja u najam pet jet – ski plovila i jednog plovnog objekta (gliser) za parasailing, uz pravo i obvezu izvođenja radova sanacije, odnosno rekonstrukcije objekata lučke infrastrukture.

broj objave: 2017/S 01K-0005888.

Detalje o objavi i dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti na e- oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1054356

Koncesije

Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela luke Malinska - Lukobran

Broj fileova: 1 | Datum zadnje nadopune: utorak, 30. srpnja 2019 - 15:45

Odluka br.ZLUK-K-01/2019-PK6 o davanju odobrenja za sklapanje ugovora o potkoncesiji

Broj fileova: 1 | Datum zadnje nadopune: utorak, 30. srpnja 2019 - 15:38

Odluka o namjeri davanja koncesije u luci Njivice

Broj fileova: 1 | Datum zadnje nadopune: utorak, 4. travnja 2017 - 15:00