Luka Soline - Dobrinj

Luka Soline - Dobrinj - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Soline - uvala Klimno
Geo - pozicija = 45°09,7'N, 14°36,5'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 3729

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA:

Luka Soline je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk.

Luka Soline obuhvaća površinu od 27.347 m², od čega 1.394 m² kopnenog područja i 25.953 m² morskog područja.

Luka Soline ima operativni dio luke ukupne duljine 20 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu.

Luka Soline ima komunalni dio luke za privez 29 brodica do duljine 12 m, nautički dio luke za privez 6 jahti i brodica. Ujedno se u luci nalazi 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada.

Soline - Dobrinj
Soline - Dobrinj
Soline - Dobrinj
Soline - Dobrinj