Luka Valbiska - putnička luka

Luka Valbiska - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, otok Krk, uvala Valbiska.
Geo - lokacija = 45°01,6' N, 14°30,0' E.

Kontakt lučkog redara:

mob.: 091/256 3721
e-mail: valbiska@zluk.hr

Opis granica lučkog područja: 

Luka Valbiska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Skrbčić i KO Vrh. 

Luka Valbiska je trajektna luka za ukrcaj i iskrcaj putnika te prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina. Obuhvaća površinu od 165.350 m², od čega 32.681 m² kopnenog područja i 132.669 m² morskog područja. 

Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne dužine 286 m, od čega 230 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika te prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu te 56 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja tereta, te komunalnog dijela luke za privez 55 brodica do duljine 7 metara.

Luka Valbiska ima 5 spremnika za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada, te 10 uređenih parkirnih mjesta i 2 zaustavna mjesta.

Valbiska ferry