Zahtjev za komunalni vez

IZ PRAVILNIK O REDU U LUKAMA LUČKOG PODRUČJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Poveznica: PRAVILNIK O REDU U LUKAMA

Članak 17.

Komunalni dio luke je dio luke namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti.

Članak 19.

Ugovor o stalnom vezu Lučka uprava sklapa s Korisnikom na njegov zahtjev.
Zahtjev za sklapanjem ugovora o stalnom vezu dostavlja se pisanim putem Lučkoj upravi.
Uz zahtjev korisnik je dužan priložiti sljedeće isprave:

  • osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu, te povlasticu
  • o obavljanju gospodarskog ribolova (za ribarska plovila)
  • dokaz o vlasništvu broda, odnosno brodice (valjana plovidbena dozvola nadležne Lučke kapetanije odnosno teritorijalno najbliže njene ispostave, odnosno upisni list).
  • uvjerenje o prebivalištu

Članak 21.

Postupak dodjele stalnog veza u komunalnom dijelu luke, pravo prvenstva pri dodjeli veza te prava i obveze korisnika stalnog veza uređuju se Općim uvjetima za dodjelu veza te ugovorom s korisnikom.

---------

*Nakon što ispunite sva potrebna polja i pošaljete Zahtjev, na ekranu ćete vidjeti poruku potvrde uspješnog slanja te na e-mail adresu koju ste naveli dobiti potvrdu od Županijske lučke uprave Krk o zaprimljenom Zahtjevu. 

Zahtjev za vez