Zahtjev za komunalni vez

IZ PRAVILNIK O REDU U LUKAMA LUČKOG PODRUČJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Poveznica: PRAVILNIK O REDU U LUKAMA

Članak 17.

Komunalni dio luke je dio luke namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti.

Članak 19.

Ugovor o stalnom vezu Lučka uprava sklapa s Korisnikom na njegov zahtjev.
Zahtjev za sklapanjem ugovora o stalnom vezu dostavlja se pisanim putem Lučkoj upravi.
Uz zahtjev korisnik je dužan priložiti sljedeće isprave:

  • osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu, te povlasticu
  • o obavljanju gospodarskog ribolova (za ribarska plovila)
  • dokaz o vlasništvu broda, odnosno brodice (valjana plovidbena dozvola nadležne Lučke kapetanije odnosno teritorijalno najbliže njene ispostave, odnosno upisni list).
  • uvjerenje o prebivalištu

Članak 21.

Postupak dodjele stalnog veza u komunalnom dijelu luke, pravo prvenstva pri dodjeli veza te prava i obveze korisnika stalnog veza uređuju se Općim uvjetima za dodjelu veza te ugovorom s korisnikom.

---------

*Nakon što ispunite sva potrebna polja i pošaljete Zahtjev, na ekranu ćete vidjeti poruku potvrde uspješnog slanja te na e-mail adresu koju ste naveli dobiti potvrdu od Županijske lučke uprave Krk o zaprimljenom Zahtjevu. 

Zahtjev za vez

(plastična građa, drvena građa, gumenjak...)
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dopuštene vrste datoteka: gif jpg png bmp tif pdf doc docx rar tar zip.
("Prometna dozvola brodice", NE dovola za voditelja čamca)
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dopuštene vrste datoteka: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx rar tar zip.
Datoteke moraju biti manje od 5 MB.
Dopuštene vrste datoteka: gif jpg png bmp tif pdf doc docx rar tar zip.
Zahtjev za vez biti će stavljen u daljnju proceduru pod uvjetom da ste odobrili provjeru podataka. (odobrenje je istovjetno potpisu na papirnatoj inačici formulara)
Podaci koji unosite u web formular ostaju pohranjeni na internet stranici 24h nakon čega se automatski brišu te ne ostaje nikakav zapis. Podaci se šalju direktno na email u Županijsku lučku upravu Krk (info @ zluk.hr) odgovornoj osobi koja zaprima vaš zahtjev. Da bi poslali "zahtjev" nužno je da odobrite slanje vaših (unešenih) podataka.