Luka Vantačići - Malinska

Luka Vantačići - Malinska - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Vantačići (Malinska)
Geo - pozicija = 45°06,96'N, 14°30,27'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 37 20

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA:

Luka  Vantačići  je luka  otvorena  za  javni  promet  lokalnog  značaja  čije  je  područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. 

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Obuhvaća površinu od 9.597  m², od čega 2.686 m² kopnenog područja i 6.911 m² morskog područja.

Sastoji se od operativnog  dijela  luke  ukupne  duljine 5 m  u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu. Luka Vantačići ima komunalni dio luke za privez 38 brodica do duljine 12 m, nautički dio luke za privez 31 jahti i brodica. Luka ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, te osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i pitkom vodom, kao i jedan spremnik za prikupljanje krutog otpada i jedan spremnik za prikupljanje tekućeg otpada. U blizini luke nalaze se brojni ugostiteljski sadržaji.

Vantacici - Malinska
Vantacici - Malinska
Vantacici - Malinska
Vantacici - Malinska