Luka Stara Baška

Luka Stara Baška - ortofoto lučkog područja

LOKACIJA:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, naselje Stara Baška.
Geo - pozicija = 44°57,5'N, 14°41,5'E.

KONTAKT LUČKOG REDARA:

mob.: 091/256 3726 

OPIS GRANICA LUČKOG PODRUČJA: 

Luka Stara Baška je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Stara Baška i to: 1/1, 1/2 dio i dijela kojeg nema na planu. Vlasništvo parcela upisano je na Upravu za pomorstvo kao opće narodna imovina.

Luka Stara Baška obuhvaća površinu od 12.894 m², od čega 714 m² kopnenog područja i 12.180 m² morskog područja. Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 30 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 46 brodica do duljine 12 metara, te nautičkog dijela luke za privez 20 jahti i brodica.

Luka Stara Baška ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata istezalištem, osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, te 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada.

Stara Baška
Stara Baška Panorama