Luka Omišalj - bazen hotel Jadran

Luka Omišalj (bazen hotel Jadran) - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, otok Krk, Naselje Omišalj.
Geo - lokacija = 45°12,6'N, 014°33,0'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/6136 308

Opis granica lučkog područja: 

Lučko područje sastoji se iz dva dijela: luke Omišalj i operativne obale "Hotel Jadran". Lučka područja se sastoje iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija.

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katstarskih čestica KO Omišalj i to: 636/2, 10268/3 dio, 10383 i 10378 dio, a kopneni dio operativne obale "Hotel Jadran" nije na planu. Vlasništvo parcela je upisano na Općinu Omišalj i Upravu za pomorstvo kao opće narodna imovina.

Luka se sastoji iz operativnog gata i obale i gata za privez brodica. Operativni gat je dužine 45 metara, širine 14 metara, dubine uz obalne zidove od 1,5 do 4 metra te kapaciteta priveza 4 manja broda. Obale i gat za privez brodica su različitih karakteristika, masivne su gradnje od betona; gat i raspone su lagane konstrukcije na stupovima. Dužina ovih obala je nazivno 500 metara i kapaciteta priveza 170 metara. 

Operativna obala "Hotel Jadran" je dužine 70 metara, dubine 3,5 metara i kapaciteta priveza 2 manja broda.

Operativni gat, operativna obala i obale i gat za privez brodica su u dobrom stanju za uporabu.

Luka je opremljena napravama za privez brodica, lučkim svjetlom, navozom i dizalicom za brodice.  Luka, također, ima priključak na cestovnu prometnicu, vodovod, elektriku i telefon. 

Naselje Omišalj pruža ostale usluge standarda.

Omišalj - Hotel Jadran
Omišalj - Hotel Jadran