Mappa dei porti

Luke

Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije 1999. godine osnovalo je Županijsku lučku upravu Krk, radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luke županijskog značenja te luka lokalnog značenja na otoku Krku.