Članovi upravnog vijeća

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Lučkom upravom. Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk čine:

Predsjednik: 

  • Ljudevit Krpan, predstavnik osnivača​​​

Članovi: 

  • Vlado Šušak, predstavnik osnivača
  • Nedeljko Dunato, predstavnik osnivača
  • Danko Milohnić, predstavnik koncesionara
  • Milo Miklaušić, predstavnik nadležne lučke kapetanije