Prijava/najava za sjednicu

Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Upravnog vijeća, najkasnije jedan (1) dan prije održavanja sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk.