Zahtjev za komunalni vez

IZ PRAVILNIK O REDU U LUKAMA LUČKOG PODRUČJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK

Poveznica: PRAVILNIK O REDU U LUKAMA

Članak 17.

Komunalni dio luke je dio luke namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti.

Članak 19.

Ugovor o stalnom vezu Lučka uprava sklapa s Korisnikom na njegov zahtjev.
Zahtjev za sklapanjem ugovora o stalnom vezu dostavlja se pisanim putem Lučkoj upravi.
Uz zahtjev korisnik je dužan priložiti sljedeće isprave:

  • osobnu iskaznicu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe ili obrtnicu, te povlasticu
  • o obavljanju gospodarskog ribolova (za ribarska plovila)
  • dokaz o vlasništvu broda, odnosno brodice (valjana plovidbena dozvola nadležne Lučke kapetanije odnosno teritorijalno najbliže njene ispostave, odnosno upisni list).
  • uvjerenje o prebivalištu

Članak 21.

Postupak dodjele stalnog veza u komunalnom dijelu luke, pravo prvenstva pri dodjeli veza te prava i obveze korisnika stalnog veza uređuju se Općim uvjetima za dodjelu veza te ugovorom s korisnikom.

---------

*Nakon što ispunite sva potrebna polja i pošaljete Zahtjev, na ekranu ćete vidjeti poruku potvrde uspješnog slanja te na e-mail adresu koju ste naveli dobiti potvrdu od Županijske lučke uprave Krk o zaprimljenom Zahtjevu. 

Zahtjev za vez

(plastična građa, drvena građa, gumenjak...)
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png bmp tif pdf doc docx rar tar zip.
("Prometna dozvola brodice", NE dovola za voditelja čamca)
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png bmp tif pdf doc docx rar tar zip.
Files must be less than 5 MB.
Allowed file types: gif jpg png bmp tif pdf doc docx rar tar zip.
Zahtjev za vez biti će stavljen u daljnju proceduru pod uvjetom da ste odobrili provjeru podataka. (odobrenje je istovjetno potpisu na papirnatoj inačici formulara)
Odabirom opcije "slažem se" dajem privolu da ŽLU Krk prikuplja moje osobne podatke u svrhu predavanja Zahtjeva za stalni vez u komunalnom dijelu luka ŽLU Krk. Navedeni osobni podaci mogu se koristiti samo u navedene svrhe. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati ovlaštene osobe iz odjela voditelja osobnih podataka za svrhu koja je gore navedena. Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati moje osobne podatke sve dok postoji pravni temelj za obradu (privola) te će moje osobne podatke predati svojim izvršiteljima obrade, a koji mogu obrađivati osobne podatke samo sukladno uputama Voditelja obrade osobnih podataka. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te njenim potpisom potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti moje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje mojih osobnih podataka te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade. Potvrđujem da sam od strane voditelja osobnih podatak upoznat kako sve ostale informacije vezano za obradu mojih osobnih podatak mogu dobiti upitom na adresu elektroničke pošte info@zluk.hr. Podaci koji unosite u web formular ostaju pohranjeni na internet stranici 24h nakon čega se automatski brišu te ne ostaje nikakav zapis. Podaci se šalju direktno na email u Županijsku lučku upravu Krk (info @ zluk.hr) odgovornoj osobi koja zaprima vaš zahtjev. Da bi poslali "zahtjev" nužno je da odobrite slanje vaših (unešenih) podataka.