Javna nabava

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Krk sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Registar ugovora

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, br. 83/13, br. 143/13) Županijska lučka uprava Krk objavljuje Registar sklopljenih Ugovora

Povezani dokumenti

Data ultimo aggiornamento: Friday, 7 December, 2018 - 15:35

Data ultimo aggiornamento: Wednesday, 28 November, 2018 - 11:23

Data ultimo aggiornamento: Tuesday, 13 November, 2018 - 10:03

Data ultimo aggiornamento: Thursday, 27 September, 2018 - 09:40

Data ultimo aggiornamento: Wednesday, 19 September, 2018 - 08:53

Data ultimo aggiornamento: Tuesday, 4 September, 2018 - 09:36

Data ultimo aggiornamento: Thursday, 12 July, 2018 - 13:39

Data ultimo aggiornamento: Tuesday, 3 July, 2018 - 14:01

Data ultimo aggiornamento: Sunday, 27 May, 2018 - 11:20

Data ultimo aggiornamento: Thursday, 29 March, 2018 - 15:11

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno od 500.000,00 kuna za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave.