Luka Šilo

Luka Šilo - ortofoto lučkog područja

Lokacija:

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Šilo. 
Geo - lokacija = 45°08,9' N, 14°40,2' E.

Kontakt lučkog redara: 

mob.: 091/256 3728
e-mail: silo@zluk.hr

Opis granica lučkog područja: 

Luka Šilo je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. Lučko područje sastoji se iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. 

Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Šilo i to: 567, 7317/5 dio. Vlasništvo parcela upisano je na Općinu Dobrinj kao javno dobro.

Luka Šilo obuhvaća površinu od 20.398 m², od čega 1.028 m² kopnenog područja i 19.371 m² morskog područja. Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 90 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 48 brodica do duljine 12 metara, te sidrišta u funkciji komunalnog dijela luke za privez 50 brodica do duljine 7 metara.

Luka Šilo ima osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada, te 10 uređenih parkirnih mjesta i 2 zaustavna mjesta. Naselje Šilo pruža ostale usluge zadovoljavajućeg standarda.

Šilo
Šilo
Šilo
Šilo
Šilo
Šilo