Djelokrug rada ravnatelja

PRAVA I DUŽNOSTI RAVNATELJA

  • poduzima potrebne mjere radi pripreme sjednica Upravnog vijeća, po nalogu i uputi predsjednika Upravnog vijeća;
  • provodi akte Upravnog vijeća;
  • redovito izvještava Upravno vijeće o stanju u lukama, lučkim kapacitetima, stanju podgradnje i nadgradnje kao i o obavljanju djelatnosti pod koncesijom;
  • priprema i predlaže godišnji program i plana razvoja luka i financijski plan luka;
  • predstavlja i zastupana Lučku upravu;
  • obavljana sve druge poslove vezane uz rad Lučke uprave;
  • izabire stručno-tehničkog osoblje;
  • donosi odluke kojima se usklađuje rad svih koncesionara na lučkom području