Javna nabava

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Krk sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16, 114/2022) objavljuje popis gospodarskih subjekta s kojima Županijska lučka uprava Krk, kao javni naručitelj, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • LURIDUS d.o.o., Partizanski Put 26, 51000 Rijeka
  • MFP d.o.o., Slavka Karutzeka 64, 51000 Rijeka

Registar ugovora

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  te članka 6. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) Županijska lučka uprava Krk objavljuje:
- Registar ugovora Županijske lučke uprave Krk dostupan je na Internet stranicama: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno od 500.000,00 kuna za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave.