Luka Malinska

Luka Malinska - ortofoto lučkog područja

Lokacija: 

Sjeverni Jadran, Otok Krk, Naselje Malinska.
Geo - pozicija = 45o06,8'N, 14o31,8'E.

Kontakt lučki redar:

mob.: 091/256 3704
e-mail: malinska@zluk.hr

Opis granica lučkog područja: 

Luka Malinska je luka otvorena za javni promet županijskog značaja čije je područje utvrđeno Pravilnikom o redu u lukama županijske lučke uprave Krk. 
Prijenosom granica lučkog područja na katastarski plan proizlazi da se kopneni dio lučkog područja sastoji iz katastarskih čestica KO Bogović i to: 76/1, 87/4, 3358 dio, 3359 dio, 3239/2 dio, 3356, 3352 dio, 3355 dio, 330/7,330/8, 330/3 dio i dijela kojeg nema na planu. Vlasništvo parcela upisano je na Upravu za pomorstvo kao javno dobro, a parcela 3352 upisana je na Grdinić Antona i Jelenu.

Luka Malinska obuhvaća površinu od 98.465 m2, od čega 14.051 m2 kopnenog područja i 84.414 m2 morskog područja. 
Sastoji se od operativnog dijela luke ukupne duljine 120 m u namjeni ukrcaja i iskrcaja putnika u povremenom obalnom pomorskom prometu, komunalnog dijela luke za privez 265 brodica do duljine 12 metara, te nautičkog dijela luke za privez 92 jahti i brodica.
Luka Malinska ima područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata dizalicom i istezalištem, osigurana mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom, te 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada.

Malinska
Malinska
Malinska
Malinska
Malinska
Malinska