Što čeka krčke luke u 2017. godini?

22.02.2017.

Luka Krk

Uz aktualne radove u Luci Njivice, ŽLU Krk ove godine planira projekte u vrijednosti   na području svih otočkih općina i Grada Krka

Iako je još u svibnju 2016. godine dobivena građevinska dozvola, projekt produbljenja i proširenja glavnog lukobrana u luci Krk vrijedan preko 30 mil. kuna još čeka rješenje financiranja, tj. otvaranje natječaja na Operativnom programu za ribarstvo i ribarsku infrastrukturu. Kako se ovim projektom formira i ribarska luka, projekt je prijavljen i na EU Operativni program konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. pa se očekuje izvor financiranja iz jednog od prijavljenih programa.

Istovremeno, u pripremi je raspisivanje natječaja za izradu glavnog projekta izgradnje sekundarnog lukobrana na lokaciji Punta di Galeto koji uključuje i obnovu obalnog prolaza između Vele rive i Ribarskog gata. Za ovaj projekt se očekuje građevinska dozvola do kraja 2017. godine, a planirano je zajedničko ulaganje ŽLU Krk, Grada Krka, Primorsko- goranske županije i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, prema isprobanom "receptu" na projektu u luci Njivice.

Prem planu za 2017., ove godine počinju i radovi na rekonstrukciji luke Punat  u dijelu operativne obale. Do kraja veljače 2017. očekuje se ishodovanje lokacijske dozvole nakon čega se raspisuje natječaj za izradu glavnog projekta, a kako taj postpak traje cca 60 dana, realno je očekivati da će radovi započeti nakon turističke sezone, tj. na jesen ove godine. 

Ova faza ulaganja u luku Punat obuhvaća uređenje platoa na lokaciji zvanoj Punćale te uređenje 110 m gata za privez plovila.

Projekt Luke Baška, vrijednosti 30 mil. kuna, trenutno je u fazi čekanja građevinske dozvole koja bi trebala biti dobivena do 1. ožujka 2017. U tijeku je izrada Studije gospodarske opravdanosti davanja luke u koncesiju koja će biti osnova za odabir modela ulaganja.

Osim kapitalnih ulaganja u krčke luke, ŽLU Krk brine i održava luke i lučice u svih 7 otočkih jedinica lokalne samouprave.

Tako su u 2017. godini planom  gradnje predviđeni slijedeći zahvati u lukama:

  • sanacija Ribarskog gata u luci Malinska,
  • uređenje obalnog puta u lukama Porat i Vela Jana,
  • produbljenje akvatorija, sa sanacijom školjere, u luci Čižići,
  • sanacija istezališta u luci Vrbnik.

Rokovi za izvođenja radova ovise o ishodovanju potrebnih dozvola te će, zbog sezonalnosti turizma u krčkim destinacijama, biti izvođeni do ili nakon glavne turističke sezone.

Tags: Krk