Radovi u luci Krk

21.01.2020.

Radovi u luci Krk, siječanj 2020.g.

Krk Ribarski gat

U tijeku je sanacija podmorskog i nadmorskog dijela istočne strane obalne konstrukcije Ribarskog gata u luci Krk. Radovi se odvijaju sukladno dinamičkom planu, a očekivani završetak radova je do početka turističke sezone. 
Paralelno sa navedenim radovima radi se i na popločenju i izgradnji nove komunalne infrastrukture na Ribarskom gatu. Izrada projektne  dokumentacije je u tijeku, a po dobivanju građevinske dozvole kreće se u postupak javne nabave te odabira izvođača radova.

Krk Glavni mul 

U postupku je sanacija podmorskog i nadmorskog dijela oštećene obalne konstrukcije Glavnog Mula u luci Krk. Radovi se unatoč lošem vremenu u prethodnoj godini odvijaju zadovoljavajućom dinamikom. Očekivani završetak radova je početkom ožujka.

Radovi u luci Krk, siječanj 2020.g. Ribarski mul
Radovi u luci Krk, siječanj 2020.g. Ribarski mul
Radovi u luci Krk, siječanj 2020.g. Glavni mul
Radovi u luci Krk, siječanj 2020.g. Glavni mul
Radovi u luci Krk, siječanj 2020.g. Glavni mul
Radovi u luci Krk, siječanj 2020.g. Glavni mul