ODRŽAN RADNI SASTANAK ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE S NADLEŽNIM INSTITUCIJAMA

7.11.2014.

U krčkoj je Gradskoj vijećnici u četvrtak, 06. studenog održan prvi radni sastanak u organizaciji Županijske lučke uprave Krk s predstavnicima Primorsko-goranske županije, Grada Krka, Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave Primorsko-goranske, Ministarstva financija – Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Rijeka te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture – Lučka kapetanija Rijeka.

U svom uvodnom izlaganju, predsjednik Upravnog vijeća Loris Rak je prisutne sudionike sastanka upoznao s planovima i projektima Županijske lučke uprave Krk te s problemima i ograničenjima koja se mogu riješiti suradnjom svih nadležnih službi.

Ravnatelj lučke uprave Anđelko Petrinić je goste upoznao s projektom rekonstrukcije luke Krk koji će znatno promijeniti sliku Grada i donijeti 200 novih vezova. Projekt vrijednosti 50 mil. kn zamišljen je u 6 uporabnih cjelina koje se mogu pripremati i izvoditi u fazama. Prva faza odnosi se na izgradnju novog glavnog lukobrana koji će omogućiti bočni prihvat manjih kruzera. 

Darijo Vasilić, gradonačelnik Grada Krka, potvrdio je značaj ovog projekta za razvoj jer gradu Krku treba sigurna luka budući da je ona, uz riječku, najvažnija u ovom akvatoriju, a s druge strane "gradovi žive u svojim lukama,  a naši građani žive na svojim rivama, šetnicama, obalama..."

Sastanku su se odazvali svi pozvani sudionici:

  • Marina Medarić, zamjenica župana Primorsko-goranske županije;
  • mr.sc. Senka Šubat, načelnica Policijske uprave Primorsko-goranske;
  • Ivan Kraljić, pročelnika Područnog carinskog ureda Rijeka;
  • Andrej Franulović, zamjenik pročelnika Područnog carinskog ureda Rijeka;
  • dr.sc. Darko Glažar, Lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka.

Rasprava se odvijala na prvu temu Razvrstaja luke Krk u luku otvorenu za međunarodni javni promet što uključuje:

  • Razmatranje Idejnog rješenja dogradnje luke Krk;
  • Razmatranje mogućnosti ispunjavanja uvjeta za razvrstaj luke Krk u luku otvorenu za međunarodni javni promet;
  • Razmatranje uvjeta koji se moraju zadovoljiti za efikasnu provedbu graničnog i carinskog nadzora.

Načelnica PU Primorsko-goranske, mr.sc. Senka Šubat pohvalila je ambicioznost ovog projekta nazvavši ga ponosom otoka, dajući podršku za poslove u nadležnosti Policijske uprave kao i vodeći ljudi Područnog carinskog ureda Rijeka predvođeni Ivanom Kraljićem koji su se osvrnuli na poslove u svom djelokrugu rada.

Lučki kapetan LK Rijeka, dr.sc. Darko Glažar sa svog je stanovišta zadovoljan projektom, a izvjestio je o udjelu Lučka kapetanije u cijelom projektu.

Druga tema sastanka bila je Evidentiranje i uklanjanje nelegalnih sidrišta u morskom akvatoriju jedinica lokalne samouprave na otoku Krku gdje se razgovaralo o mogućnostima  doprinosa Županijske lučke uprave Krk u administrativnom izvršenju rješenja o uklanjanja nelegalnih sidrišta. Dogovorena je zajednička suradnja svih sudionika sastanka. 

Na sve navedene teme i prijedloge rješavanja zatečenog stanja, dogovoreni su modusi suradnje i komunikacije te načini rješavanja što će dovesti do veće učinkovitosti i brže realizacije postupaka.

Svi su  sudionici pohvalili inicijativu za održavanjem ovakvih sastanaka koji služe informiranju, koordinaciji i upoznavanju svih nadležnih upravih tijela sa stanjem na terenu, u ovom slučaju, na otoku Krku što je najbolje ilustrirala Marina Medarić, zamjenica župana u svojoj zaključnoj izjavi: Sve što smo danas ovdje čuli i razgovarali, kao i uspješnost sastanka svjedoče kolika je važnost dobre komunikacije i suradnje s lokalnom samoupravom da bi se ovako veliki i važni projekti uopće mogli realizirati.