Javna nabava

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Krk sukladno članku 80. stavak 2. točka 1.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Registar ugovora

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, br. 83/13, br. 143/13) Županijska lučka uprava Krk objavljuje Registar sklopljenih Ugovora

Povezani dokumenti

Datum zadnje nadopune: srijeda, 7. ožujka 2018 - 9:19

Datum zadnje nadopune: četvrtak, 11. siječnja 2018 - 15:14

Datum zadnje nadopune: srijeda, 15. studenog 2017 - 13:33

Datum zadnje nadopune: ponedjeljak, 3. srpnja 2017 - 11:08

Datum zadnje nadopune: petak, 7. travnja 2017 - 11:09

Datum zadnje nadopune: utorak, 17. siječnja 2017 - 9:37

Datum zadnje nadopune: srijeda, 28. prosinca 2016 - 10:17

Datum zadnje nadopune: četvrtak, 22. rujna 2016 - 14:43

Datum zadnje nadopune: utorak, 5. travnja 2016 - 10:00

Datum zadnje nadopune: utorak, 15. ožujka 2016 - 12:03

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno od 500.000,00 kuna za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave.