Župan Zlatko Komadina posjetio je luke i lučice otoka Krka

29.07.2016.

župan Zlatko Komadina, posjet lukama otoka Krka, ŽLU Krk

28. srpnja, 2016. godine, župan PGŽ Zlatko Komadina u pratnji svojih suradnika, zamjenice Marine Medarić i predstavnika Upravnog odjela Zlatana Madunića, obišao je luke i lučice sjeveroistočnog dijela otoka Krka kojima upravlja Županijska lučka uprava Krk, a u kojima su izvedeni radovi na uređenju i sanaciji u ukupnoj vrijednosti od gotovo 3 milijuna kuna.

Saniran je lukobran u luci Glavotok, a vrijednost ovog zahvata je 500.000 kuna. U lučici Sv. Fuska radilo se na sanaciji i uređenju obale, a cijena radova iznosi 375.000 kuna. U luci Vantačići izvršeni su radovi na sanaciji obalnih zidova lučice te sanaciji lukobrana. Vrijednost radova je 390.000 kuna. U luci Porat je saniran obalni zid ispod restorana “Piccola Venezia”č u što je utrošeno 250.000 kuna.
U luci Malinska je završeno povezivanje valobrana s obalom čime će se dobiti 20 novih vezova, a s nabavom pontona, uloženo je u ovaj projekt gotovo 900.000 kuna. Izvršena je kontrola svih postojećih nautičkih vezova u svim lukama, te su promijenjeni lanci, škopci i konopi gdje je bilo potrebno. Značajnije su promjene nastale u lukama Vantačići, Baška, Stara Baška, Lokvišća i Krk. Ishodovana je građevinska dozvola za rekonstrukciju luke Krk - "I faza produžetak primarnog lukobrana". Navedena investicija se  planira financirati iz Operativnog programa za ribarstvo i ribarsku infrastrukturu.

Početkom mjeseca stigla je i građevinska dozvola za rekonstrukciju luke Njivice - faza A1 i A3, a podnijet je zahtjev za lokacijskom dozvolom za dogradnju luke Punat. Ishodovani su certifikati upravljanja kvalitetom 9001 i 14001. Uvođenjem certifikata (ISO 14001:2004) Upravi se pruža kontrola i nadzor nad organizacijskim procesima i aktivnostima koji imaju utjecaj na okoliš. Certifikatom upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008) postignuto je bolje upravljanje poslovnim procesima od nabave, prihvata plovila, koncesija, ugovaranja tarificiranja i sl. 
U svibnju je potpisan Ugovor s MPPI o sufinanciranju radova na rekonstrukciji luke Njivice u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Započelo se s uklanjanjem bespravnih sidrišta u Malinskoj gdje je procijenjeno da je taj problem najizraženiji. Ovi će se postupci nastaviti i ubuduće na lokacijama gdje postoje važeća Rješenja o uklanjanju bespravnih sidrišta.

"Pazi se na luku Malinska, vidi se da se može lako povratiti investiciju i to je ono što raduje. Za početak Općina će uređivati samu luku, a zatim slijede pontoni i uređenje samog lukobrana, što bi sve trebalo biti gotovo do 2019. godine", rekao je načelnik Kraljić. Govoreći o investicijama luke u Malinskoj, župan Komadina rekao je da se u nju nije ulagalo desetljećima te da ona može postati puno kvalitetnija. "Ovo je prvo ozbiljnije ulaganje i tako je na cijelom otoku Krku. Mislim da će uskoro građani vidjeti niz projekata na našim rivama", poručio je župan.

Rješavaju se i problemi nedostatka vezova u krčkim lukama, ulaže se u širenje kapaciteta luka koje bi u skorijoj budućnosti trebale dobiti niz novih lučkih objekata i sadržaja, a time i nove komunalne, komercijalne, tj. sezonske vezove.

Obilazak luka završio je u našoj najvećoj trajektnoj luci Valbiska na kojoj se kontinuirano ulaže, a upravo je ugovorena izrada projekta treće trake za trajektno pristanište Valbiska od strane Hrvatskih cesta, a u tijeku je i izrada idejnog rješenja izgradnje terminala na TP Valbiska koju provodi Županijski zavod za prostorno uređenje.

 

župan Zlatko Komadina, posjet lukama otoka Krka, ŽLU Krk
župan Zlatko Komadina, posjet lukama otoka Krka, ŽLU Krk
župan Zlatko Komadina, posjet lukama otoka Krka, ŽLU Krk