vezovi

Proširenjem privezišta novi nautički vezovi u luci Dunat

18.01.2018.

Luka Dunat - radovi na proširenju

U luci Dunat u tijeku su radovi na proširenju privezišta, gradi se gat od 48 m, lukobran se produžuje za 90tak metara, a u konačnici će kapacitet luke biti 101 vez. Kao i do sada, naša ŽLU Krk će upravljati s 31 komunalnim vezom, dok će koncesionar, KD Vecla, raspolagati sa 70 nautičkih vezova.

Kraj nelegalnih sidrenja

14.07.2016.

Malinska

Nakon uklanjanja bova s nelegalnih sidrišta u akvatoriju otoka Krka, u ovom naletu oko Malinske i okolnih mjesta, stiže nam razumljivo nezadovoljstvo i ogorčenost korisnika vezova. Podsjećamo da se dosad stvarao nered na moru istodobno koristeći inerciju službi i tijela koja nisu dovoljno predano provodila mjere kakve su po tom pitanju oduvijek propisani zakoni, a ova akcija se temelji na važećim zakonima i zaključcima sastanka koji je u Krku okupio predstavnike PU primorsko-goranske, Carinske uprave, Lučke kapetanije, ŽLU-a Krk i PGŽ-a. Na traženje lokalnih jedinica otoka Krka, određeno je da će se ŽLU Krk kadrovski i operativno ekipirati, a sve da bi, sufinancirani od jedinica lokalne samouprave, mogli početi sustavnije i organiziranije sprečavati nelegalno sidrenje. Znamo da se sidriti može samo unutar lučkog područja ili pak na područjima koja su za tu namjenu definirana prostorno-planskom dokumentacijom.

Ravnatelj ŽLU-a Krk Anđelko Petrinić ističe da se ovi postupci ne čine svojevoljno, te da nas u postupanju pokrivaju zakoni i službena rješenja, te nastojimo da akvatorije iznova učinimo sigurnim za plovidbu. Našem postupanju prethodio je zahtjev lokalne samouprave za uklanjanjem nelegalnih sidrišta kojeg je potom svojim službenim rješenjem potkrijepila i nadležna Lučka kapetanija, u ovom slučaju riječka. Krenuli smo s Malinskom jer su nadležni procijenili da je upravo taj problem najizraženiji. Praksa uklanjanja bespravnih sidrišta, što je ovoga puta bio slučaj u Malinskoj, nastavit će se činiti i ubuduće tamo gdje postoje važeća Rješenja o uklanjanju bespravnih sidrišta.

Rješavaju se problemi nedostatka vezova u krčki lukama, ulaže se u širenje i kapacitativno jačanje ovdašnjih luka koje bi u skorijoj budućnosti trebale dobiti niz novih lučkih objekata i sadržaja, a time i nove komunalne, komercijalne odnosno sezonske vezove.

Vezovi u lukama - novi ugovori i revizija postojećih

25.11.2015.

Županijska lučka uprava Krk trenutno radi na reviziji i novim ugovorima o korištenju vezova u lukama. 

Ustanovljeno je da veliki broj korisnika vezova nije dostavio potrebne dokumente za potpisivanje ugovora. Zato obavještavamo korisnike vezova s područja otoka Krka da dostave potrebnu dokumentaciju: kopiju osobne iskaznice, kopiju plovidbene dozvole i uvjerenje o prebivalištu (izdano u MUP-u), na adresu Županijske lučke uprave Krk ili putem e-maila: info@zluk.hr

Za sva pitanja i nejasnoće, molimo korisnike vezova da nam se obrate na broj telefona: 051 220 165 ili na navedenu e-mail adresu.

Pretplati se na RSS - vezovi