Radovi na nužnoj sanaciji u luci Krk

29.05.2018.

Sanacija obale ispred hotela Marina

U završnoj su fazi radovi na sanaciji dijela operativne obale ispred hotela Marina u luci Krk.

Sanacija obale ispred hotela Marina u Krku