Podnošenje zahtjeva za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke Stara Baška

4.03.2021.

Županijska lučka uprava Krk temeljem zaključka Upravnog vijeća sa 58. sjednice održane dana 21. prosinca 2020. g. obavještava javnost da se u niže navedenom roku iz ove obavijesti objavljene na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Krk može od zainteresiranih osoba podnijeti zahtjev za dodjelu stalnog veza u luci Stara Baška zajedno sa svim propisanim prilozima sukladno odredbama važećeg Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka Županijske lučke uprave Krk. Isto tako, osobe koje su već ranije predale zahtjev za dodjelu stalnog veza u luci Stara Baška, mogu tj. moraju dopuniti ranije predani zahtjev svom potrebnom dokumentacijom ukoliko to do sada nisu učinile (link: https://www.zluk.hr/zahtjev-za-komunalni-vez ).

Zahtjevi za dodjelu stalnog veza sa svim prilozima mogu se dostaviti na sljedeći način: 

  • putem preporučene pošiljke (u zatvorenoj omotnici s naznakom na prednjoj strani omotnice za „ZAHTJEV ZA DODJELU STALNOG VEZA - luka Stara Baška“ na adresu Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk.
  • digitalno - putem elektroničke pošte sa svim prilozima na e-mail adresu: dean@zluk.hr 

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu veza sa svim prilozima za luku Stara Baška odn. dopunu već ranije podnesenog zahtjeva za dodjelu stalnog veza počinje teći sa danom 4. ožujka 2021. godine, a završava sa danom 6. travnja 2021. godine u 12:00 sati. 

Predane prijave putem preporučene pošiljke ili putem elektroničke pošte moraju biti zaprimljene najkasnije zadnjeg dana roka do predviđenog vremena predaje, neovisno o načinu dostave.

Svim podnositeljima zahtjeva dodjelu stalnog veza za luku Stara Baška naknadno će se dostaviti identifikacijski brojevi/oznake (npr. SB 1234) koji će biti znani samo njima i djelatnicima Županijske lučke uprave Krk te će se njihovi zahtjevi razmatrati i bodovati pod danim ID brojevima/oznakama koji će biti objavljeni pod rednim brojevima Liste čekanja za luku Stara Baška. Naime, naprijed navedeno radi se isključivo poštujući odredbe Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, eng. skraćeno GDPR) koja je stupila na snagu i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU pa tako i u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Ova obavijest dodatno će biti stavljena na vidljivo mjesto u luci Stara Baška.

PREGLED RASPOLOŽIVOG BROJA STALNIH VEZOVA U KOMUNALNOM DIJELU LUKE STARA BAŠKA ZA DODJELU TE BROJU I DIMENZIJAMA PLOVILA KOJA ODGOVARAJU GABARITIMA RASPOLOŽIVIH STALNIH VEZOVA U ZA DODJELU U KOMUNALNOM DIJELU LUKE STARA BAŠKA:

MAKSIMALNA
DULJINA PLOVILA

MAKSIMALNA
ŠIRINA PLOVILA

PREDVIĐENI BROJ
STALNIH VEZOVA
ZA DODJELU

7 m 2,5 m 2
7 m 2,5 m 2
6 m 2 m 3
    UKUPNO: 7