Podnošenje zahtjeva za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke Baška

4.06.2024.

Temeljem Odluke ravnatelja od 04. lipnja 2024. g. obavještava se javnost da se u niže navedenom roku iz ove obavijesti objavljene na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Krk može od zainteresiranih osoba podnijeti zahtjev za dodjelu stalnog veza u luci Baška zajedno sa svim propisanim prilozima sukladno odredbama važećeg Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka Županijske lučke uprave Krk. Isto tako, osobe koje su već ranije predale zahtjev za dodjelu stalnog veza u luci Baška, mogu tj. moraju dopuniti ranije predani zahtjev svom potrebnom dokumentacijom ukoliko to do sada nisu učinile (link: https://www.zluk.hr/zahtjev-za-komunalni-vez ).


Zahtjevi za dodjelu stalnog veza sa svim prilozima mogu se dostaviti na sljedeći način:

  • putem preporučene pošiljke (u zatvorenoj omotnici s naznakom na prednjoj strani omotnice za „ZAHTJEV ZA DODJELU STALNOG VEZA - luka Baška“ na adresu Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk;
  • digitalno - putem elektroničke pošte sa svim prilozima na e-mail adresu: dean@zluk.hr

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu veza sa svim prilozima za luku Baška odn. dopunu već ranije podnesenog zahtjeva za dodjelu stalnog veza počinje teći sa danom 04. lipnja 2024. godine, a završava sa danom 24. lipnja 2024. godine u 12:00 sati.
Predane prijave putem preporučene pošiljke ili putem elektroničke pošte moraju biti zaprimljene najkasnije zadnjeg dana roka do predviđenog vremena predaje, neovisno o načinu dostave.
Ova obavijest dodatno će biti stavljena na vidljivo mjesto u luci Baška.
Predviđeni broj stalnih vezova za dodjelu u komunalnom dijelu luke Baška je 60 vezova.