Održana sjednica 1. Skupštine Zajednica županijskih lučkih uprava RH

11.04.2016.

Sjednica 1. Skupštine Zajednica županijskih lučkih uprava RH

U petak, 8. travnja 2016. godine u Malinskoj  je održana sjednica 1. Skupštine Zajednica županijskih lučkih uprava RH, a domaćin i organizator je bila Županijska lučka uprava Krk.

Ovaj izuzetno značajan skup za lučki sustav pozdravila je Jadranka Fržop, pomoćnica ministra, a u ime ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, dok je u ime župana i Primorsko-goranske županije nazočila Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze.

Prisutne je goste pozdravio, u ime Općine Malinska-Dubašnica, Robert Anton Kraljić, načelnik Općine, a u ime domaćina i organizatora, Anđelko Petrinić, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk.

Poseban pozdrav skupu uputili su prisutni Branko Kundih, u ime portala Pomorsko dobro, Alen Jugović, u ime Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te putem podrške Zajednici Ivan Aga Franičević iz Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Nakon pozdravnih riječi gostiju, predsjednik Zajednice županijskih lučkih uprava Loris Rak ukratko je prezentirao razloge osnivanja Zajednice te strukturu i način rada, nakon čega je centralno mjesto rasprave prepušteno izlaganju o ciljevima i očekivanjima Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja kojeg je nositelj Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Upravo je to bila tema zapaženog izlaganja pomoćnice ministra Jadranke Fržop, koja je podsjetila da je 2014. godine donesena Strategija integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020., a kojom je definirana potreba daljnjeg razvoja luka županijskog i lokalnog sadržaja. Uočena je nemogućnost financiranja lučke infrastrukture bez jasnog opredjeljenja  smjera razvoja luka te je zaključeno da je potrebno izraditi Nacionalni plan razvoja luka županijskog i lokalnog značaja. U sklopu Operativnog programa „Promet“ osigurana su sredstva za izradu Nacionalnog plana, započete su aktivnosti implementacije, a očekivani završetak projekta je u trećem tromjesečju 2016. godine. Naglašeno je da na prostoru 7 županija na Jadranu trenutno djeluju 22 županijske lučke uprave te je opći cilj projekta stvaranje učinkovitog modela upravljanja i razvoja pomorsko-putničkog prometnog sustava uz podizanje razine učinkovitosti povezivanja obalnog i otočnog područja te kvalitete lučkih usluga.

Ovim projektom definira se daljnji smjer razvoja županijskih i lokalnih luka  te se dugoročno stvara okvir kojim županijske lučke uprave odgovaraju potrebama tržišta, Republike Hrvatske (sigurnost luka, ekološka zaštita  energetska učinkovitost i sl.) kao i lokalne samouprave posebno vezano uz komunalne i ribarske vezove.

Zaključno, u raspravi u kojoj su aktivno sudjelovali mnogi sudionici Skupštine, posebno je naglašena nužnost  jasnog i preciznog definiranja pojmova vezanih uz lučki sektor,  a koje treba ugraditi u budući Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Prema mišljenju sudionika Skupštine, neke korisne izmjene vezane uz lučki sektor moguće je već sada postići promjenama provedbenih propisa o upravljanju i gospodarenju morskim lukama.

Na sjednici Skupštine primljene su i članice koji nisu mogle prisustvovati osnivačkoj skupštini, pa sada Zajednica broji ukupno 19 članica – županijskih lučki uprava.

Skupština je prihvatila Plan rada za 2016. godinu odlučivši da će se rad usmjeriti prvenstveno u ostvarivanju zajedničkih strukovnih politika vezanih uz rad i poslovanje članova te raditi na analizama postojećeg pravnog okvira njihova djelovanja. Skupština je Upravnom odboru povjerila osnivanje četiri radne skupine koje bi trebale analizirati svako od bitnih područja upravljanja lučkim sustavom županijskih i lokalnih luka.

Skupština je protekla u pozitivnom ozračju i sa zaključkom o budućem iznimno kvalitetnom i partnerskom odnosu s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture te spremnosti Ministarstva da uključi Zajednicu u svoje aktivnosti savjetovanja sa stručnom javnošću pri budućem donošenju pravnih propisa koje reguliraju rad i poslovanje njenih članova.   

 

sjednica 1. Skupštine Zajednica županijskih lučkih uprava RH
sjednica 1. Skupštine Zajednica županijskih lučkih uprava RH