Nastavljeni radovi u luci Baška

5.03.2024.

Radovi u luci Baška 3.2024.

Nakon završetka I i II faze projekta “ Rekonstrukcija luke Baška", krajem 2023. godine nastavljeni su radovi i na III fazi koja se odnosi na proširenje gata Garofulin s izgradnjom triju na njega okomitih gatova. Planirani su i dodatni radovi na uređenju korijena gata Garofulin. U ovoj je godini za luku Baška planirana i realizacija IV faze rekonstrukcije, s izgradnjom gata ispred Stare rive te gata "T" tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive. Time će se ujedno završiti i zaokružiti složeni višegodišnji projekt rekonstrukcije luke koja će, dovršetkom ulaganja, korisnicima ponuditi više od dvije stotine novih komunalnih i komercijalnih vezova te naravno znatno kvalitetnije i sigurnije maritimne uvjete, uz mnoštvo novih sadržaja i kvalitativnih iskoraka na planu lučke infrastrukture.    

Radovi u luci Baška 3.2024.