Nastavlja se rekonstrukcija luke Porat

15.03.2022.

Luka Porat - lukobran

Odlukom Ministra Olega Butkovića od 9. ožujka 2022., odobrena su sredstava za nastavak rekonstrukcije luke Porat u vrijednosti 4.100.000 kuna.

Odluka o dodjeli proračunskih sredstava odnosi se na izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet (lojp) županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2022. godini.

Odobrena sredstva odnose se na 1. fazu, uporabnu cjelinu 2., ukupne vrijednosti 5.500.000 kuna, a uz odobrena sredstva Ministarstva, u sufinanciranju sudjeluju Općina Malinska- Dubašnica i ŽLU Krk koja je i nositelj projekta. Svi iznosi su s uključenim PDV-om.

Cilj ovog zahvata, podijeljenog u 2 uporabne cjeline, je povećanje standarda u luci te bolja zaštićenost  akvatorija luke od vjetrova i valova, a luka će sveukupno brojati 103 veza.

Pred samim je završetkom 1. faza, I uporabna cjelina rekonstrukcije u luci Porat koja se odnosi na rekonstrukciju postojećeg lukobrana  s novim obalnim zidom dužine 77 metara, hodna je površina djelomično popločena kamenom, a dijelom asfaltirana. Radovima su obuhvaćeni i izvođenje glavnog energetskog voda, za potrebe opskrbe brodica vodom i strujom, kao i cjevovod hidrantske mreže za protupožarnu zaštitu. Ovaj je zahvat vrijedan 4.800.000 kuna sufinanciralo nadležno Ministarstvo u iznosu od 3.900.000 kuna, dok su preostali iznos podijelili ŽLU Krk i Općina Malinska- Dubašnica.

Druga uporabna cjelina, za koju su odobrena sredstva, nastavlja se na izvedene radove na  rekonstrukciji luke otvorene za javni promet u Portu – I Faza – 1. Uporabna cjelina, a radovi na rekonstrukciji luke obuhvaćaju rekonstrukciju obrambenog valobranog kamenometa i izvedbu armiranobetonskog valobranog zida s vanjske strane primarnog lukobrana te obuhvaćaju kameno opločenje šetnice i asfaltiranje kolnika primarnog lukobrana.

Po potpisivanju Sporazuma kreće nastavak projekta kako bi do kraja 2022. godine luka Porat zasjala u punom sjaju.

Svečano potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju „Rekonstrukcija lojp lokalnog značaja luka Porat-I faza“ održat će se u petak, 18. ožujka 2022. u Rijeci, a u ime ŽLU Krk, Sporazum će potpisati v.d. ravnatelja Goran Lajnert.