Novosti

Završetak I.faze radova u luci Porat

6.05.2022.

Luka Porat - kraj radova 1. faze svibanj 2022.
U potpunosti su završeni radovi te je predan zahtjev za tehnički pregled za odrađenu I. fazu, 1. uporabnu cjelinu rekonstrukcije luke Porat kojom je  saniran primarni lukobran.
Nastavak projekta, tj. 2. uporabna cjelina, odnosi se na radove u jugozapadnom dijelu luke gdje će se rekonstruirati obalni zid dužine 10,7 m te dobiti proširenje hodne površine.
Trenutno je u fazi raspisivanje postupka javne nabave te potpisivanje Ugovora o sufinanciranju s Općinom Malinska- Dubašnica.
Očekivani početak radova je rujan 2022.

Savjetovanje s javnošću (Planovi gospodarenja otpadom s brodova - Šilo, Vrbnik)

15.04.2022.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), čl. 61. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN/72/2021), Županijska lučka uprava Krk provodi:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

U CILJU DONOŠENJA: Planova gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk, za luke Šilo i Vrbnik
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRTE PLANOVA: 30 dana od dana objave na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Krk (ovdje), odnosno zaključno s datumom 15.05.2022. godine
ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRTE PLANOVA: pisanim putem na adresu:

Županijska lučka uprava Krk
Trg bana Josipa Jelačića 5
51500 Krk
s naznakom: Savjetovanje s javnošću na Plan gospodarenja otpadom
ili putem elektroničke pošte na adresu: marijana@zluk.hr

Planove gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk, za luke Šilo i Vrbnik možete preuzeti u nastavku:

Prijedlog plana gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Šilo (1.16 MB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Vrbnik (1.21 MB)

Dodatna sredstva za prioritetne projekte u lukama

11.04.2022.

Svjetionik

Primorsko- goranska županija je rasporedila dodatna sredstva za prioritetne projekte u lukama, a ŽLU Krk je dodijeljeno ukupno 900.000,00 kuna. Za rekonstrukciju operativnog gata u luci Glavotok odobreno je 450.000,00 kuna, te isti iznos za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju luke Malinska. <--break->

Nastavlja se rekonstrukcija luke Porat

15.03.2022.

Luka Porat - lukobran

Odlukom Ministra Olega Butkovića od 9. ožujka 2022., odobrena su sredstava za nastavak rekonstrukcije luke Porat u vrijednosti 4.100.000 kuna.

Odluka o dodjeli proračunskih sredstava odnosi se na izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet (lojp) županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture u 2022. godini.

Savjetovanje s javnošću (Planovi gospodarenja otpadom s brodova)

4.02.2022.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), čl. 61. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN/72/2021), Županijska lučka uprava Krk provodi:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

U CILJU DONOŠENJA: Planova gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk, za luke: Krk, Malinska, Valbiska, Punat, Omišalj i Baška

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRTE PLANOVA: 30 dana od dana objave na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Krk (ovdje), odnosno zaključno s datumom 06.03.2022. godine

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRTE PLANOVA: pisanim putem na adresu:
Županijska lučka uprava Krk
Trg bana Josipa Jelačića 5
51500 Krk
s naznakom: Savjetovanje s javnošću na Plan gospodarenja otpadom 
ili putem elektroničke pošte na adresu: marijana@zluk.hr

Planove gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk, za luke: Krk, Malinska, Valbiska, Punat, Omišalj i Baška možete preuzeti u nastavku:

Prijedlog plana gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Baška (782.08 KB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Krk (801.48 KB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Malinska (749.48 KB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Omišalj (744.89 KB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Punat (1.03 MB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Valbiska (1.06 MB)

 

Zaprimljeni prijedlozi i mišljenja u cilju donošenja Planova gospodarenja otpadom s brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk

Zaprimljeni prijedlozi i mišljenja (191.84 KB)

 

Izmjenjeni planovi s usvojenim komentarima

Plan gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Baška - ispravak 1 (506.86 KB)

Plan gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Krk - ispravak 1 (512.86 KB)

Plan gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Malinska - ispravak 1 (468.23 KB)

Plan gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Omišalj - ispravak 1 (463.92 KB)

Plan gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Punat - ispravak 1 (763.86 KB)

Plan gospodarenja otpadom s brodova - ŽLU Krk - Valbiska - ispravak 1 (802.59 KB)

Luka Sv. Fuska- sanacija operativne obale

3.02.2022.

Sv.Fuska obnovljena riva

U roku 8 dana završeni su radovi na sanaciji operativne obale u luci Sveta Fuska. Vrijednost radova po okončanoj situaciji iznosi 92.399,38 kn sa uračunatim PDV-om što je ukupno manje od ugovorenog iznosa.

Luka Krk- Započeli radovi na sanaciji istezališta

1.02.2022.

Radovi na istežalištu u Krku

Po potpisu ugovora s izvođačem radova te uvođenjem izvođača u posao, započeli su radovi na sanaciji istezališta u luci Krk.
Ugovoreni rok izvršenja radova je 60 dana, a vrijednost radova iznosi 398.562,50 kn s uračunatim PDV-om.

Obilazak radova u luci Baška

3.12.2021.

Radovi na lukobranu u luci Baška

Provođenje Projekta dogradnje luke Baška u  I. fazi odvija se u zadanim rokovima, a početkom 2022. godine planiran je i početak radova na II. fazi.

Izvođač radova je, nakon ljetne stanke svih građevinskih radova na području Općine Baška, nastavio s radovima u listopadu 2021. godine, uz provođenje redovitih tjednih koordinacija na gradilištu uz prisustvo predstavnika ŽLU Krk kao investitora, te izvođača radova, glavnog i  nadzornog inženjera, projektantskog nadzora, voditelja građevinskog dijela projekta i koordinatora zaštite na radu.    

Tijekom listopada je izveden opći kameni nasip pod morem, s vanjske strane lukobrana - Vela riva (I. faza), čime je pripremljena podloga za nasipavanje kamenom prizmom.

U studenom je odrađena ugradnja općeg kamenog nasipa mase zrna 0 do 200 kg primarnog lukobrana; izveden je opći kameni nasip pod morem, s vanjske strane lukobrana, na dužini od oko 2/3 primarnog lukobrana što služi kao podloga za ugradnju filtarskog sloja i kamene obalozaštite - školjere.     

Izvođač nastavlja s radovima na I. fazi, a radovi na II. fazi započeti će u siječnju 2022. godine.

I.faza građevinskih radova uključuje izgradnju lučke infrastrukture dogradnjom primarnog lukobrana Vela riva za 50,55 m dok se faza II. odnosi na produženje sekundarnog lukobrana Mala riva za 105 m. Građevinski radovi uključuju početne, zemljane i betonske AB radove, pilote, kamenorezačke, hidro, elektromontažne i ostale radove te priključenje na elektroenergetsku mrežu. U planu je i nabava i ugradnja urbane opreme (klupice i koševi za smeće).

Lukobran u luci Baška

Podsjetimo da je ukupna vrijednost projekta 41.166.298,55 kuna, od čega su nositelju projekta, ŽLU Krk, odobrena bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. u iznosu 39.709.975,94 kuna, a ugovoreni završetak projekta je 31.12.2023.

Projektom dogradnje luke Baška postojeći pristan će se dograditi i osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, te omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi. Također će se podignuti razina usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom, ali i dostupnosti putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi.

Rekonstrukcija luke Porat

3.11.2021.

Radovi u luci Porat

U tijeku je rekonstrukcija u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Porat- I faza, 1. uporabna cjelina. 

Zahvat se poduzima u cilju povećanja broja vezova i standarda u luci te bolje zaštićenosti akvatorija luke od vjetrova i valova.
Budući da je lokacijskom dozvolom predviđena fazna izgradnja zahvata, javna nabava i glavni projekt obuhvaćaju I fazu koja se sastoji od dvije uporabne cjeline. 

Pages