Novosti

Župan Zlatko Komadina posjetio je luke i lučice otoka Krka

29.07.2016.

župan Zlatko Komadina, posjet lukama otoka Krka, ŽLU Krk

28. srpnja, 2016. godine, župan PGŽ Zlatko Komadina u pratnji svojih suradnika, zamjenice Marine Medarić i predstavnika Upravnog odjela Zlatana Madunića, obišao je luke i lučice sjeveroistočnog dijela otoka Krka kojima upravlja Županijska lučka uprava Krk, a u kojima su izvedeni radovi na uređenju i sanaciji u ukupnoj vrijednosti od gotovo 3 milijuna kuna.

Saniran je lukobran u luci Glavotok, a vrijednost ovog zahvata je 500.000 kuna. U lučici Sv. Fuska radilo se na sanaciji i uređenju obale, a cijena radova iznosi 375.000 kuna. U luci Vantačići izvršeni su radovi na sanaciji obalnih zidova lučice te sanaciji lukobrana. Vrijednost radova je 390.000 kuna. U luci Porat je saniran obalni zid ispod restorana “Piccola Venezia”č u što je utrošeno 250.000 kuna.
U luci Malinska je završeno povezivanje valobrana s obalom čime će se dobiti 20 novih vezova, a s nabavom pontona, uloženo je u ovaj projekt gotovo 900.000 kuna. Izvršena je kontrola svih postojećih nautičkih vezova u svim lukama, te su promijenjeni lanci, škopci i konopi gdje je bilo potrebno. Značajnije su promjene nastale u lukama Vantačići, Baška, Stara Baška, Lokvišća i Krk. Ishodovana je građevinska dozvola za rekonstrukciju luke Krk - "I faza produžetak primarnog lukobrana". Navedena investicija se  planira financirati iz Operativnog programa za ribarstvo i ribarsku infrastrukturu.

Početkom mjeseca stigla je i građevinska dozvola za rekonstrukciju luke Njivice - faza A1 i A3, a podnijet je zahtjev za lokacijskom dozvolom za dogradnju luke Punat. Ishodovani su certifikati upravljanja kvalitetom 9001 i 14001. Uvođenjem certifikata (ISO 14001:2004) Upravi se pruža kontrola i nadzor nad organizacijskim procesima i aktivnostima koji imaju utjecaj na okoliš. Certifikatom upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008) postignuto je bolje upravljanje poslovnim procesima od nabave, prihvata plovila, koncesija, ugovaranja tarificiranja i sl. 
U svibnju je potpisan Ugovor s MPPI o sufinanciranju radova na rekonstrukciji luke Njivice u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Započelo se s uklanjanjem bespravnih sidrišta u Malinskoj gdje je procijenjeno da je taj problem najizraženiji. Ovi će se postupci nastaviti i ubuduće na lokacijama gdje postoje važeća Rješenja o uklanjanju bespravnih sidrišta.

"Pazi se na luku Malinska, vidi se da se može lako povratiti investiciju i to je ono što raduje. Za početak Općina će uređivati samu luku, a zatim slijede pontoni i uređenje samog lukobrana, što bi sve trebalo biti gotovo do 2019. godine", rekao je načelnik Kraljić. Govoreći o investicijama luke u Malinskoj, župan Komadina rekao je da se u nju nije ulagalo desetljećima te da ona može postati puno kvalitetnija. "Ovo je prvo ozbiljnije ulaganje i tako je na cijelom otoku Krku. Mislim da će uskoro građani vidjeti niz projekata na našim rivama", poručio je župan.

Rješavaju se i problemi nedostatka vezova u krčkim lukama, ulaže se u širenje kapaciteta luka koje bi u skorijoj budućnosti trebale dobiti niz novih lučkih objekata i sadržaja, a time i nove komunalne, komercijalne, tj. sezonske vezove.

Obilazak luka završio je u našoj najvećoj trajektnoj luci Valbiska na kojoj se kontinuirano ulaže, a upravo je ugovorena izrada projekta treće trake za trajektno pristanište Valbiska od strane Hrvatskih cesta, a u tijeku je i izrada idejnog rješenja izgradnje terminala na TP Valbiska koju provodi Županijski zavod za prostorno uređenje.

 

Nautički informacijski servis – nIS

24.07.2016.

nauticki informacijski servis, aplikacija

21. srpnja 2016. u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Miro Škrgatić svečano je pustio u probni rad novi mobilni aplikativni program “Nautički informacijski servis – nIS”. Nautički informacijski servis (nIS) je višejezična besplatna aplikacija za pametne telefone Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) namijenjena zapovjednicima jahti, voditeljima brodica, ribarima, roniocima, kupačima i drugim osobama koji provode vrijeme uz obalu i na moru. nIS je razvijen kako bi korisnik aplikacije mogao dati lučkim kapetanijama i drugim službama sigurnosti plovidbe i suzbijanja onečišćenja mora, a posebice službi traganja i spašavanja na moru,  bitne i detaljne podatke na jednostavan i brz način, ali i da bi korisniku u svakom trenutku i na svakom mjestu bili  lako dostupni podaci  bitni za njegovu vlastitu sigurnost na moru i uz obalu. 

Uporabom nIS-a bitno se smanjuje vrijeme potrebno za reakciju službi sigurnosti plovidbe kod nezgoda ili drugih izvanrednih događaja na moru, lakše se identificiraju počinitelji pomorskih prekršaja, a korisnici imaju uvijek točan podatak o uvjetima na moru, kontaktima najbližih hitnih javnih usluga, ali i  lukama, sidrištima ili slično upravo na onoj lokaciji na kojoj se trenutno nalaze. nIS je osobito korisna aplikacija za one osobe koji se sami odvaže isploviti na more, jer uporabom ove aplikacije na moru nitko nije sam. Aplikacija nIS vam omogućuje da otklonite opasnost po sebe i druge, ali i da dobijete žurnu pomoć kada vam je ona zaista potrebna.


Aplikacija nIS

Aplikacija nIS programirana je za rad u svako doba (24x7) i na svakoj vašoj poziciji na moru. Aplikacija funkcionira i kada nemate internetski pristup, jer se sadržaj aplikacije učitava na pametni telefon kada imate pristup bežičnom internetu ili wifi mreži, a dostupan vam je kada takve veze nema. Za komunikaciju sa službom traganja i spašavanja na moru, nIS koristi kratke SMS poruke i telefonski poziv na besplatni broj 195 za koje gotovo na svakom djeliću mora imate uslugu mobilnih operatera. 

Aplikacija je namijenjena za pametne telefone s Android sustavom, kao i za iPhone mobilne uređaje, te je izrađena u višejezičnoj inačici na hrvatskom, slovenskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom, češkom, slovačkom, poljskom, mađarskom, španjolskom i ruskom jeziku. nIS između ostaloga uključuje kontakte, radna vremena i geografsku lokaciju javnih službi, luka, marina, nautičkih sidrišta, benzinskih postaja, barokomora, zdravstvenih ustanova i drugih za sigurnost na moru bitnih javnih i komercijalnih službi.
Aplikacija će doprinijeti sigurnosti ljudskih života i imovine na moru te olakšati dostupnost javnih usluga sigurnosti na moru.

 

Kraj nelegalnih sidrenja

14.07.2016.

Malinska

Nakon uklanjanja bova s nelegalnih sidrišta u akvatoriju otoka Krka, u ovom naletu oko Malinske i okolnih mjesta, stiže nam razumljivo nezadovoljstvo i ogorčenost korisnika vezova. Podsjećamo da se dosad stvarao nered na moru istodobno koristeći inerciju službi i tijela koja nisu dovoljno predano provodila mjere kakve su po tom pitanju oduvijek propisani zakoni, a ova akcija se temelji na važećim zakonima i zaključcima sastanka koji je u Krku okupio predstavnike PU primorsko-goranske, Carinske uprave, Lučke kapetanije, ŽLU-a Krk i PGŽ-a. Na traženje lokalnih jedinica otoka Krka, određeno je da će se ŽLU Krk kadrovski i operativno ekipirati, a sve da bi, sufinancirani od jedinica lokalne samouprave, mogli početi sustavnije i organiziranije sprečavati nelegalno sidrenje. Znamo da se sidriti može samo unutar lučkog područja ili pak na područjima koja su za tu namjenu definirana prostorno-planskom dokumentacijom.

Ravnatelj ŽLU-a Krk Anđelko Petrinić ističe da se ovi postupci ne čine svojevoljno, te da nas u postupanju pokrivaju zakoni i službena rješenja, te nastojimo da akvatorije iznova učinimo sigurnim za plovidbu. Našem postupanju prethodio je zahtjev lokalne samouprave za uklanjanjem nelegalnih sidrišta kojeg je potom svojim službenim rješenjem potkrijepila i nadležna Lučka kapetanija, u ovom slučaju riječka. Krenuli smo s Malinskom jer su nadležni procijenili da je upravo taj problem najizraženiji. Praksa uklanjanja bespravnih sidrišta, što je ovoga puta bio slučaj u Malinskoj, nastavit će se činiti i ubuduće tamo gdje postoje važeća Rješenja o uklanjanju bespravnih sidrišta.

Rješavaju se problemi nedostatka vezova u krčki lukama, ulaže se u širenje i kapacitativno jačanje ovdašnjih luka koje bi u skorijoj budućnosti trebale dobiti niz novih lučkih objekata i sadržaja, a time i nove komunalne, komercijalne odnosno sezonske vezove.

Ponovno uspostavljena linija VALBISKA – LOPAR

13.06.2016.

valbiska

 

Nakon završetka radova na pristaništu Lopar na otoku Rabu, novi trajekt "Krk" u Jadrolinijinoj floti, kapaciteta 616 putnika i 145 osobnih vozila, ponovno je počeo ploviti trajektnom linijom Valbiska – Lopar. Trajekt "Krk" čija je vrijednost oko četiri milijuna eura, za ovdašnje navike je izuzetno moderan i velik, a njegova je veličina bila ujedno i najveći motiv da se krene s projektom produženja gata.  Radovi su se odvijali u dvije faze, a  gat je u drugoj i konačnoj fazi produžen za 43 metra i sada iznosi 95 metara. Ovom izgradnjom u trajektnoj luci Lopar postigli su se sigurnosni i tehnički uvjeti temeljem kojih će svi brodovi Jadrolinije po svakom vremenu moći uploviti u luku.

Od 3. lipnja 2016. do 2. listopada 2016. godine prvi  trajekt iz luke Lopar kreće u 6:00 ujutro, a zatim u 7:20, 9:45, 11:05, 14:00, 15:20, 18:30 i 19:50, dok su polasci iz luke Valbiska u 9:05, 7:45, 13:05, 11:45, 17:20, 16:00, 21:50 i 20:30* (ponedjeljkom isplovljava iz Valbiske u 21:00 i stiže u Lopar u 22:20)

Trajanje putovanja je oko 80 minuta, a za cijenu karte treba izvadvojiti 19 kn za djecu staru od 3 do 12 godina, do 37 kn za putnike stare 13 i više godina. Cijene za automobile iznose od 225 do 290 kn, ovisno o veličini vozila. Cijene se odnose na plovidbu u jednome smjeru, a izvansezonske cijene su nešto niže. 

140. godišnjica JK "Plav" Krk

31.05.2016.

Jedriličarski klub Plav, Krk

              Rijetko koji klub može se pohvaliti da u kontinuitetu djeluje 140 godina, a ako tome dodamo da je još prvi osnovani jedriličarski klub u Hrvatskoj i jedan od najstarijih u Europi, Krčanke i Krčani imaju se čime ponositi. Sada već davne 1876. godine skupina entuzijasta i zaljubljenika u more osnovala je jedriličarski klub pod nazivom JK Plav. Ime kluba  potiče od zaboravljenog hrvatskog naziva za brod koji se upotrebljavao od 14. do 19. stoljeća, a to je – plav. O počecima nema mnogo sačuvane dokumentacije o  djelovanju kluba, ali znamo da je prva organizirana regata u Krku održana 1925. godine. Otok Krk broji čak pet svojih klubova s čime se svrstava  u otok s najvećim brojem jedriličarskih klubova i jedriličara.          

Hvalevrijedan jubilej Plava obilježen je predstavljanjem monografije na svečanoj sjednici u krčkoj galeriji Decumanus, u petak 27. svibnja 2016. godine. Predstavljanju je prethodila svečanost podizanja klupske zastave na glavnom gradskom trgu Vela placa. Autori klupske monografije su Katarina Prebeg i Nedeljko Dunato. Monografija sadrži 147. stranica i prati Plav od njegovih početaka do danas. Značajno je razdoblje 20-ih i 30-ih godina prošlog stoljeća kada je jedrenje postalo iznimno popularno u gradu Krku te nakon višedesetljetnog zatišja, ponovnog procvata 1975. godine. Klub se ponosi organiziranjem Europskog prvenstva klase Laser i 2000. godine Europskim prvenstvom klase Fun. U više navrata organiziraju se prvenstva Jugoslavije i Hrvatske u različitim klasama. Danas su u klubu postavljeni visoki standardi i ulaže se u mladi naraštaj jedriličara, što je jamstvo da će se klub i dalje razvijati i uspješno djelovati u budućnosti.                                                

Uz predsjednika Hrvatskog jedriličarskog saveza Marina Milardovića, pročelnika Upravnog odjela za kulturu, sport i tehnički kulturu PGŽ-a Valerija Jurešića i brojnih drugih uzvanika, obljetnici je nazočio  i Anđelko Petrinić, ravnatelj ŽLU Krk. Županijska lučka uprava Krk  podržava rad i razvoj Plava, te joj je dodijeljena zahvalnica za doprinos u razvoju Kluba i objavljivanju monografije  „140 godina jedriličarskog kluba Plav u Krku”.                                                                          

 U prostoru galerije Decumanus nalazi se izložba posvećena monografiji, a izložene su fotografije jedriličara i događanja jedriličarskog kluba kroz povijest. JK Plav Krk svojih 140 godina obilježava kroz cijelu 2016. godinu raznim prigodnim događanjima i tradicijskim regatama. Obilježavanje obljetnice završava u prosincu kad će se organizirati i sjednica Skupštine Hrvatskog jedriličarskog saveza.

ŽLU Krk sudjelovala je na 3. danu karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci

19.05.2016.

štand

Pomorski fakultet u Rijeci i Studentski zbor Pomorskog fakulteta, 18. svibnja 2016. održali su 3. dan karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Odličnim odazivom brojnih poslodavaca i više nego dobrom odazivu studenata  mjeri se uspješnost ovog projekta.

Potencijalni poslodavci, među kojima vodeće agencije za zapošljavanje pomoraca, špeditera te brojni drugi, studentima su prikazali koje su im mogućnosti po završetku studija i izlasku na tržište rada.

Županijska lučka uprava Krk iskoristila je priliku za predstavljanje svojeg rada na štandu Pomorskog fakulteta i upoznala se sa studentima, budući da je ovo jedinstvena prilika za susret poslodavaca i studenata na jednome mjestu.

Prilikom održavanja Dana karijera svim zainteresiranim gospodarstvenicima i sudionicima omogućen je obilazak praktikuma Pomorskog fakulteta u Rijeci. Ovo događanje prerasta u tradiciju i u buduće očekuje se još veća ponuda  poslova i izlagača.

Doček u luci Baška 8.5.2016.

10.05.2016.

Baška

Županijska lučka uprava Krk i TZO Baška u nedjelju su, 8. svibnja 2016.  pripremili prigodan doček za tri broda koji su posjetili Bašku.
Osim razgledavanja brodova, gosti su imali mogućnost probati fritule, kroštule i degustirati prirodne sokove, hrvatske rakije...
Brodovi koji su uplovili su Seagull (Katarina line) te Vita i Kapetan Kuka (I.D.Riva Tours).

Cilj ovog događaja bio je prezentacija Baške u nautičkom smislu i cruising turizmu. Baška ima veliki potencijal u brodarsko- izletničkom turizmu, rastućem segmentu turizma koji se odvija na manjim cruiserima i izletničkim brodovima. Nadamo se Bašku ucrtati na nautičke karte turističkih brodara, a još više velikih europskih tour-operatora specijaliziranih za organizaciju krstarenja.

I.D.Riva Tours je organizirala već tradicionalnu biciklijadu u suradnji s Bavarskim radiom i televizijom dugi niz godina pa je tako na brodovima bilo smješteno 40-ak biciklista koji obilaze otoke na Kvarneru brodom i biciklom.

Gosti su bili jako zadovoljni s dočekom na novoj rivi koji ste im priredili domaćini  što je potvrdio i njihov vođa puta, poznati novinar s Bavarskog radija gospodin Toto Gaitanides, a pridružili su se i naši kapetani, gospoda Vuković i Kalebić koji su izrazili veliko zadovoljstvo svojim prvim boravkom u luci Baška.

Od I.D.Riva Tours bio je prisutan Ivica Brkljačić.

Radovi na uređenju i sanaciji

14.04.2016.

Glavotok uređenje luke 2016

U lukama i lučicama kojima upravlja Županijska lučka uprava Krk započeli su radovi na uređenju i sanaciji kako bismo spremni dočekali prve nautičare, ali i ostale goste.

Održana sjednica 1. Skupštine Zajednica županijskih lučkih uprava RH

11.04.2016.

Sjednica 1. Skupštine Zajednica županijskih lučkih uprava RH

U petak, 8. travnja 2016. godine u Malinskoj  je održana sjednica 1. Skupštine Zajednica županijskih lučkih uprava RH, a domaćin i organizator je bila Županijska lučka uprava Krk.

Pages