Novosti o stanju projekta Rekonstrukcija luke Krk- Ribarska luka Krk

27.09.2022.

Projekt nadogradnje luke Krk

Neupitan je značaj projekta „Rekonstrukcija luke Krk“  za Grad Krk, a čija vrijednost nadmašuje mogućnost samostalnog financiranja ŽLU Krk, Grada Krka i Primorsko- goranske županije te se nameće nužnost apliciranja i korištenja EU fondova, u ovom slučaju Ministarstva poljoprivrede i njene Uprave za ribarstvo. Zato su svi navedeni partneri sporazumno, i u dogovoru s Ministarstvom poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, donijeli najrazumniju moguću odluku, a to je poništenje postupka javne nabave s odgodom projekta za iduću godinu. U najavi su za početak 2023. godine novi natječaji koji otvaraju nove mogućnosti za financiranje i realizaciju ovog projekta i to u njegovom izvornom obliku.

Budući da je izrađen idejni projekt razvoja krčke luke u 6 uporabnih cjelina, želja je ŽLU Krk i Grada Krka da se realizira projekt rekonstrukcije cijele krčke luke, koji osim Ribarske luke, obuhvaća primarni i sekundarni lukobran, gatove na Portapižani kao i rekonstrukciju Glavnog mula te obale ispred hotela Marina. Radi se sveukupno o površini 8137 m2, a svaka je uporabna cjelina samostalna funkcionalna cjelina, s međuovisnostima u samoj provedbi.

U sljedećoj godini, s obzirom na pripremljenu dokumentaciju za već navedene projekte, ŽLU Krk će konkurirati za sredstva Ministarstva poljoprivrede te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture – Operativni program konkurentnost i kohezija.

Podsjetimo da je Županijska lučka uprava Krk među prvim lučkim upravama imala potpuno spremne projekte za prijavu, ali u prvom pokušaju je odbijena iz formalno-pravnih razloga da bi u drugom natječajnom roku Odlukom Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva od 12. siječnja 2021. godine, korisniku Županijska luka uprava Krk dodijelila sredstva u okviru Mjere I.23./I.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i skloništa“.

Potpora za projekt Rekonstrukcija luke Krk – Uporabna cjelina 1 –Ribarska luka, Faza 1 – produženje i proširenje lukobrana iznosi maksimalnih 5 mil. EUR-a u protuvrijednosti 37.312.500,00 kuna, od čega je 75 % iznosa ili 27.984.375,00 kuna financirano iz EU fondova, a 25% ili 9.328.125,00 kuna snosi Republika Hrvatska iz Fonda za ribarstvo i ruralni razvoj.

Ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja iznosi 47.079.573,20 kuna, a razliku osigurava korisnik sredstava, Županijska lučka uprava Krk i Grad Krk.

Zbog dugotrajnog postupka javne nabave, koji je u Republici Hrvatskoj vrlo složen, a rokovi žalbi te odlučivanja o njima traju predugo, izgubljeno je više dragocjenih mjeseci za početak provođenja projekta. Dogodio se i vrlo rijedak slučaj suprotstavljenih mišljenja stručnih vještaka koji su imali različit pogled na kompetentnost izabranih ponuđača za izvođenje zahtjevnih radova.

Kako još nisu okončani svi postupci te se nisu stekli uvjeti za sklapanje ugovora o izvođenju radova, izvjesno je kako je nerealno očekivati da će biti završeni, i s odrađenim tehničkim pregledom i ishodovanom uporabnom dozvolom, do ugovorenog roka 31.12.2023. 

Uprava ribarstva i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju bi zadnju situaciju mogle isplatiti po zadnjem ispostavljenom računu u prosincu 2023. godine jer se program po kojem su odobrena sredstva zatvara na nivou EU s 31.12.2023. godine.

To znači da bi projekt samostalno morali financirati ŽLU Krk i Grad Krk uz podršku Primorsko-goranske županije što su sve opravdani razlozi za prebacivanje projekta u 2023. godinu.

Evo i pojašnjenja uz priloženu vizualizaciju „Rekonstrukcije luke Krk“ u svih 6 cjelina:

  • Uporabna cjelina 1.: Ribarska luka koja obuhvaća proširenje i produženje postojećeg gata, izgradnju benzinske postaje te popločenje gata kamenom
  • Uporabna cjelina 2.: Sekundarni lukobran
  • Uporabna cjelina 3.: Uvala Portapižana s tri gata, obalom i zaobalnom površinom
  • Uporabna cjelina 4.: Veli mul- Obostrano proširenje i produženje gata i podizanje kote partnera
  • Uporabna cjelina 5.: Obala Marina
  • Uporabna cjelina 6.: Ribarski gat